BAHUWARNA        : Aneka warna
BAHUWIRYA        : Sangat kuasa
BAJRAGINI            : Petir, halilintar
BAJRAYEKTI        : Bersungguh-sungguh
BABARAN            : Melahirkan
BADA                : Hari Raya
BADRUN            : Tingkat rumah yang dalam tanah
BAGIYA            : Selamat dan bahagia
BAGONG            : Besar dan kuat
BAHURAKSA        : Pelindung
BAKDA            : Permulaan
BAKIADI            : Baik dan tidak berubah
BAKIANTO            : Kedalamannya tidak berubah
BAKIDIN            : Berbakti pada agama
BAKIJAN            : Benar-benar berbakti
BAKIMAN            : Laki-laki yang berbakti
BAKIONO            : Keberadaannya tidak berubah
BAKTIADI            : Baik ketaatannya
BAKTIANTO            : Dalam ketaatan
BAKTIONO            : Mempunyai rasa taat    
BALA                : Teman
BALAMANTRI        : Perwira
BALANGGA            : Pasukan utama
BALAPATI            : Pemimpin prajurit
BALAPRADHANA        : Pemimpin perang
BALAWANTA        : Berkuasa
BALEN            : Kembali lagi
BALES            : Membalas
BALI                : Pulang, kembali
BALIDIN            : Taat kepada agama
BALIJAN            : Benar-benar taat
BALILA            : Ingkar
BAMBANG            : Tampak luas membentang, sebutan ksatria dari desa
BANARA            : Tumbuh-tumbuhan yang rindang
BANAWA            : Kapal
BANAWI            : Berlayar
BANCAR            : Tidak pernah mengering
BANCANA            : Berangan-angan
BANDA            : Rantai
BANDHA            : Harta, kekayaan
BANDHAWA            : Keluarga sendiri
BANDI            : Pepohonan
BANDIANI            : Terselubung kesejukan
BANDIMAN            : Laki-laki pelindung
BANDINAH            : Berhati sejuk
BANDINI            : Yang mempunyai kesejukan
BANDRI            : Bergema, berdengung
BANDRIANTO        : Bergema di dalam
BANDRIYA            : Bermata sejuk
BANDUL            : Pemberat, jangkar
BANU                : Air bersih
BARAT            : Angin
BARDIMAN            : Laki-laki bersenjata
BARDIMIN            : Meminta senjata
BARDIONO            : Siap menghadapi bahaya
BARDINAH            : Berhati tajam
BAREP            : Anak pertama ( sulung )
BARI                : Selesai
BARIDIN            : Menyelesaikan agama
BARIJAN            : Mampu menyelesaikan
BARIMAN            : Laki-laki yang menyelesaikan
BASI                : Tempat hidangan
BASIRAN            : Nama dan hatinya sesuai, yaitu pemurah
BASKARA            : Matahari
BASIRAH            : Berjiwa pemurah
BASUKI            : Selamat
BASUNJAYA            : Selalu menemui kejayaan
BASUPATI            : Tidak takut mati
BASURATA            : Bertenaga kuat seperti kereta
BATARIA            : Kewibawaan dewa, kewibawaan raja
BATARI            : Berwajah bidadari
BAUPATI            : Berlengan sakti
BAUREKSA            : Pelindung
BAWA            : Kekuatan batin
BAWANA            : Dunia
BAWITA            : Ingin sekali
BECIK            : Baik
BELA                : Mempertaruhkan
BELANI            : Berani membela
BENER            : Betul
BESARIONO            : Mempunyai kebesaran dan kemudahan
BESARIYANTI        : Tidak sombong
BHANURASMI        : Matahari
BHANUWATI        : Cemerlang kepandaiannya
BHAGASKARA        : Matahari
BHAGAWANTA        : Untung serta bahagia
BHAKSANA            : Suka makan
BHRANTA            : Pengembara
BIBIT                : Calon
BILAS                : Membasuh kembali
BILIS                : Sejenis ikan
BINTANG            : Benda langit
BISMA            : Sangat luar biasa
BISMAKA            : Calon luar biasa
BLASTER            : Keturunan, campuran
BONCOT            : Paling muda
BONDAN            : Abadi, hamba
BOREH            : Bedak basah
BRANA            : Harta benda
BRANJANG            : Perangkap
BRANTA            : Rindu, kangen
BRANTANDARI        : Menjadi contoh
BRATA            : Tingkah laku
BRATADIKARA        : Pemimpin staf  rumah tangga
BRATAJAYA            : Tingkah lakunya terpuji
BRATANJALI        : Petani unggul
BRATAWATI            : Kepandaian dalam tingkah laku
BROJOL            : Proses kelahiran yang cepat
BRUJUL            : Alat pembajak tanah
BUDIANI            : Terselubung kebajikan
BUANA            : Dunia, jagat raya
BUBUT            : Mencabut
BUDAYA            : Hasil olah piker, seni
BUDI                : Baik, bijak
BUNTARNO            : Suka semangat
BUNTARTO            : Semangat mencari uang
BURNA            : Terbangkan
BURNADI            : Terbang dengan indahnya
BURNANTO            : Selalu terbang
BUTUL            : Tembus
BUYUT            : Moyang
BUDIONO            : Mempunyai kebajikan
BUDIANTO            : Dalam kebajikan
BUDIARNO            : Di dalam hatinya baik
BUNGAH            : Senang, gembira
BUNGKUS            : Terlindung, melindungi
BUNTARAN            : Nama yang bergelora
BUNTARDI            : Bersemangat baik
BUNTARI            : Semangat muda