FAAD            : Manfaat
FA’AL            : Membuat
FADHAL / FADHIL    : Keutamaan
FAHIMAH        : Selalu memahami
FAHRIYAH        : Kebanggaan; kemuliaan
FAHMI            : Pemahaman
FAIQ            : Baik
FAIRUZ            : Permata
FAIZ            : Menang
FAIQAH            : Melebihi; mengungguli
FAIZAH             : Pemenang
FAKAR            : Pengelana, pemikir
FAKIH            : Ahli hukum
FALAH            : Kemenangan
FALAJ            : Air mengalir
FALAK            : Cakrawala
FALAKIAH        : Ahli perbintangan
FANI            : Bersifat fana, rusak
FARAH            : Kesenangan
FARAIDH            : Pembagian warisan
FARAQ            : Perbedaan
FARHAN            : Suka cita
FARID            : Batu permata
FARIS            : Penunggang kuda
FARIQ            : Jelas perbedaannya
FARIDAH            : Permata yang mahal
FARIHAH            : Gembira sekali
FARUQ            : Yang memisahkan baik dan buruk
FASAKH            : Pembatalan ikat
FASIH            : Lancar berbicara
FATAH            : Penakluk, kunci pembuka
FATHONI            : Cemerlang
FATHONAH        : Cerdas; pandai
FATIH            : Orang yang menang
FATIHAH            : Pembuka
FATWA            : Petuah, nasihat
FAUN            : Dunia
FAUZ            : Kemenangan
FAUZAN            : Orang yang memperoleh kemenangan
FAUZI            : Memenangkan
FAUZIAH            : Kemenangan secara gemilang
FAWWAZ            : Selalu memperoleh keuntungan
FIDA            : Tebusan
FIDAH            : Perak
FI’IL            : Perbuatan
FIKRAH            : Pemikiran, cita-cita
FIKRI            : Mempunyai cita-cita
FIRAZ            : Singa
FIRDAUS            : Surga
FIRMAN            : Sabda, perkataan
FITRI            : Kesucian
FITRIYAH        : Fitrah kemanusiaan
FUAD            : Hati, akal
FUROT            : Air yang ssegar
FURU’            : Hukum kewajiban agama