RABI’AH            : Keempat; subur
RABIHAH        : Yang beruntung
RADA’AH        : Menyusun
RADAH            : Menghabiskan
RAFI            : Yang tinggi, mulia
RAFID            : Penolong
RAFIF            : Berakhlak baik
RAFI’I            : Tinggi derajatnya
RAAD            : Petir, halilintar
RABAB            : Awan putih
RABA’AH        : Berperawakan anak
RABANA            : Wahai tuhan kami
RABIT            : Terlepas
RABITH            : Ikatan, perkumpulan
RABULIZAT        : Tuhan yang memiliki keagungan
RAFIQ            : Teman, yang halus
RAFIQA            : Istri; teman
RAHIMA            : Rahmad Allah
RA’ID            : Perintis
RAIF            : Sangat penyayang
RAIDAH            : Semilirnya angin
RAIHANAH        : Wanita yang baik jiwanya
RAKHA            : Enak kehidupannya
RAMZIYAH        : Isyarat
RAMADHAN        : Bulan puasa ramadhan
RANIAH             : Mempesona
RASIKAH            : Yang kuat dan tegar
RAQHUB            : Yang sanggup menyenagi sesuatu
RAQQAT            : Kasih sayang
RATIB            : Tingkatan, yang tetap
RAWI            : Orang yang meriwayatkan
RIADAH            : Mengendalikan hawa nafsu
RIDHA            : Ikhlas, rela, senang hati
RIDWAN            : Kerelaan
RIFA            : Setuju, sepakat, mufakat
RIFA’AT            : Tinggi martabatnya
RIFDAH            : Pemberi pertolongan
RIFQI            : Kawan pendamping
RIHLAH            : Gemar berpergian
RIJAL            : Orang laki-laki
RIYADH            : Taman
RIJQ            : Rejeki, pemberian
RISQULLAH        : Rejeki dari Allah
RODAT            : Nyanyian
ROFIQ            : Nyanyian
ROFI’AH            : Berderajat tinggi
ROFILAH            : Anggun
ROHIDAH        : Lembut
ROHMAT            : Kasi sayang Allah
ROIQOH            : Bening
ROJA            : Harapan
ROQIQOH        : Tipis, lembut
ROSYAD            : Memberi petunjuk
RUAH            : Seruan
RUSYDI            : Petunjuk jalan yang lurus
RUZZA            : Nasi
RUWAIDAH        : Berhati-hati